idee 1
OV-budgetten beter inzetten


Investeer transparant door het exploitatievoordeel van nieuwe OV-infrastructuur mee te nemen in de investeringsbeslissing

idee 2
Van sectoraal naar integraal, benut de kansen bij wateropgaven


Vergroot de haalbaarheid door wateropgaven te koppelen aan andere ruimtelijke thema’s

idee 3
Grijze maffia of je maatje?


Benut de kennis en het enthousiasme van senioren om meer uit projecten te halen

idee 4
De bomen, het bos en de btw


Bespaar tijd en geld door tijdig en goed inzicht in de btw-aanpak bij infrastructuurprojecten

idee 5
Van versnippering naar regionale samenwerking die werkt


Denk en handel vanuit een gezamenlijke regionale ambitie

idee 6
Krachtwijken: de winst van de vraaggestuurde aanpak


Neem ‘zelf doen’ door burgers als uitgangspunt

Wilt u een idee delen?

publicatie
Beter Besteden

Hoe kunnen we meer doen met publiek geld? De zes ideeën van VINU

Hoe kunnen we de beschikbare publieke middelen voor ruimtelijke investeringen optimaal inzetten? Wij zien interessante mogelijkheden om het beter te doen. In onze publicatie ‘Beter besteden’ hebben we vanuit zes invalshoeken deze kansen omschreven. Laat u inspireren en bestel het boek.

rekentool bij idee 1
Transparant investeren in OV-infra

Reken zelf aan de waarde van nieuwe OV-infrastructuur en de subsidiebehoefte.

Investeringen in OV-infrastructuur, zoals busbanen of spoor, leiden meestal tot lagere beheerkosten en/of hogere reizigersopbrengsten. De optelsom van voordelen door de investering noemen we de infrastructuurwaarde. Investeer deze infrastructuurwaarde vooraf in het project. Het resultaat? De infrastructuursubsidie kan omlaag, de juiste partijen betalen mee en we subsidiëren vanuit de juiste potjes.

Infrastructuurwaarde en subsidiebehoefte berekenen

Vul alstublieft overal positieve getallen in!

Stichtingskosten
 
Beheer- en exploitatiekosten per jaar
Opbrengsten per jaar

Pas zelf de waardes aan!

{{ (subsidie.C11 + invul.F16) - (-DCF + invul.F16) | number:1 }} mln

Gebruik de tool voor infrastructuurprojecten die direct of indirect exploitatieopbrengsten opleveren, zoals de aanleg van busbanen of spoor.

Toelichting invulvelden links

 • De stichtingskosten van het project; het totaal aan kosten om de infrastructuur te realiseren.
 • De jaarlijkse exploitatieopbrengsten (reizigersopbrengsten, vergoeding, tol…), voor en na de investering.
 • De jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten van infrastructuur (en materieel), voor en na de investering.

Toelichting resultaat

 • Bij een positieve infrastructuurwaarde wordt de investering deels of in z’n geheel terugverdiend.
 • Bij een negatieve subsidiebehoefte is de investering zakelijk gezien verstandig.
 • Bij een negatieve infrastructuurwaarde moet er elk jaar geld bijgelegd worden en daardoor is de investering zakelijk gezien erg onverstandig.

Uitgangspunten

 • Een exploitatieperiode van 30 jaar
 • De waarde van de huidige infrastructuur is nihil
 • De restwaarde van de infrastructuur na de exploitatieperiode is nihil
 • Inflatie 2%
 • Indexering 2%
 • Internal rate of return (IRR) van de concessieverlener 5%
 • De subsidie en stichtingskosten worden betaald bij de start van de exploitatie
 • Alle bedragen in miljoenen euro’s, exclusief btw

In de gemeente Bussenvoorop wordt een nieuwe vrije busbaan gerealiseerd. Hierdoor is de reistijd een stuk korter, wordt de exploitatie goedkoper omdat er minder bussen nodig zijn en worden er meer reizigers vervoerd.

De stichtingskosten van de busbaan zijn €175 miljoen euro.
De jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten van bestaande bussen die straks gebruik maken van de busbaan, bedragen voor de aanleg €5 miljoen euro per jaar.
De opbrengsten per jaar zijn op dit moment €6 miljoen.
Ondanks dat er minder bussen nodig zijn, stijgen de exploitatie en beheer kosten naar €6 miljoen euro per jaar. Deze stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse onderhoudskosten van de busbaan. De exploitatie opbrengsten stijgen door de aanleg van de busbaan naar €10 miljoen per jaar.

Toelichting resultaat

De rekentool toont aan dat de infrastructuurwaarde €59,2 miljoen euro over een exploitatieperiode van 30 jaar bedraagt. De subsidie behoefte is daardoor ‘maar’ € 115,8 miljoen. De investering is financieel niet rendabel, maar een deel van de investering wordt wel terugverdiend. De subsidie kan omlaag als de concessieverlener de infrastructuurwaarde vooraf in het project investeert.